Sulfonamidy

Komentowanie nie jest możliwe 269
Sulfonamidy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_lekarz39.jpgSulfonamidy charakteryzują się szybkim przechodzeniem przez łożysko do krążenia płodu, niekiedy nawet w ciągu 15 minut od podania dożylnego matce. Równowaga stężeń jest osiągana po ok. 3 godzinach, przy czym stężenie leku we krwi płodu wynosi 10—30% stężenia we krwi matki. Stężenie osiągane we krwi płodu jest jednak wystarczające, zarówno do wywołania działania przeciwbakteryjnego, jak i toksycznego. Ze względu na konkurencyjność w stosunku do bilirubiny o wiązanie z białkiem, najbardziej niebezpieczne są sulfonamidy o przedłużonym działaniu, podane w okresie okołoporodowym. W czasie ciąży konkurencja ta jest mniej istotna, bo łożysko zdolne jest do usuwania wolnej bilirubiny. W okresie porodu natomiast, gdy pępowina ulega zaciśnięciu, płód zostaje zdany wyłącznie na siebie i wówczas sulfonamidy mogą spowodować podwyższenie się poziomu wolnej bilirubiny we krwi i przejście jej do mózgu. W następstwie dochodzi do kernicterus. Niebezpieczne jest także stosowanie, zwłaszcza w czasie porodu, nowobiocyny. Antybiotyk ten hamuje aktywność UDP-glukuronylotransferazy, zwiększając w ten sposób poziom wolnej bilirubiny w surowicy krwi noworodka. Biorąc pod uwagę toksyczne działanie wymienionych leków przeciw-bakteryjnych na noworodka oraz fakt, że przechodzą one do pokarmu, nie mogą być podawane również matkom w okresie karmienia.

Inne wpisy:

admin

View all contributions by admin